VII Национален Есенен Турнир по Информатика 
и Информационни техногии
Шумен, 2007
Протокол за група D
Място Име Град Училище Login 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 happy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 words 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 div Общо  
1 Христиан Тихомиров Христов Русе ЦУТНТ RS-D0 10 10 10 10 10 10 10 10 t x 80 x x x x 10 x 10 x x 10 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 210
2 Момчил Павлинов Пейчев Варна МГ "Д-р П. Берон" VN-D1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 t 90 x x x x 10 x 10 x x 10 30 10 10 10 10 10 10 10 t t t 70 190
3-4 Виктор  Ангелов   Механджийски Пловдив ОМГ"Акад. Кирил Попов" PD-D0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 t 90 - - - - - - - - - - 0 10 10 x 10 10 10 10 x t t 60 150
3-4 Валерия Цанкова Станева Варна МГ "Д-р П. Берон" VN-D0 10 10 10 10 10 10 10 10 t t 80 x x x x x x 10 x x 10 20 10 10 10 10 10 t t t t t 50 150
5-6 Камен Станиславов Брестнички София СМГ SF3-D0 x x x x 10 x x x x x 10 x 10 x x 10 x x x x 10 30 10 10 10 10 10 10 10 x x x 70 110
5-6 Елица Огнянова Банкова Плевен ЦУТНТ PL1-D0 x x x x 10 x x x x x 10 - - - - - - - - - - 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 110
7-8 Румен Руменов Данговски Плевен ЦУТНТ PL1-D7 x x x x 10 10 x x x 10 30 x 10 x x 10 x x x x x 20 10 10 10 10 10 t t t t t 50 100
7-8 Ивелин  Свиленов Рачев Русе ЦУТНТ RS-D1 x x x x x x x t t t 0 - - - - - - - - - - 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100
9-12 Стилиян Николаев Емануилов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" SH-D1 10 x x x 10 x x x x x 20 x 10 x x x x x x x x 10 10 10 10 10 10 t t t t t 50 80
9-12 Димитър Николаев Шандурков Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" GB-D0 x x x x 10 x x x x x 10 x 10 x x 10 x x x x x 20 10 10 10 10 10 t t x x x 50 80
9-12 Стефан Веселинов Иванов Плевен ЦУТНТ PL1-D8 x x 10 10 10 x x x t t 30 x 10 x x 10 x x x x x 20 10 x x 10 10 x x x x x 30 80
9-12 Мартина Стоянова Коцева Плевен ЦУТНТ PL1-D1 x x x x 10 x x x x x 10 x 10 x x 10 x x x x x 20 10 10 10 10 10 t t x x x 50 80
13-17 Росен Красимиров Тодоров Шумен ПМГ "Нанчо Попович" SH-D5 x x x x 10 x x x x x 10 x x x x x x x x x 10 10 10 10 10 10 10 t t t t t 50 70
13-17 Петър Божидаров Пенков София СМГ SF3-D1 x x x x 10 x x x x t 10 x x x x x x x x x 10 10 10 10 10 10 10 t t x x x 50 70
13-17 Александър Сивков Марков София Училище при посолството на Русия SF2-D0 x x x x 10 x x x t t 10 x x x x x x x x x 10 10 10 10 10 10 10 t t x x x 50 70
13-17 Иван Тодоров Петров Плевен ЦУТНТ PL1-D5 x x x x x x x x x x 0 x 10 x x 10 x x x x x 20 10 10 10 10 10 t t x x x 50 70
13-17 Янита Валтерова Докова Плевен ЦУТНТ PL1-D3 x x x x 10 10 x x x x 20 - - - - - - - - - - 0 10 10 10 10 10 t t x x x 50 70
18-21 Валентина Илиянова Кулева Шумен СОУ "Йоан Екзарх Български" SH-D0 x x x x 10 x x x t t 10 - - - - - - - - - - 0 10 10 10 10 10 t t t t t 50 60
18-21 Трайко Цветанов Динев София СМГ SF3-D2 x x x x 10 x x x x t 10 x x e x x e x x x x 0 10 10 10 10 10 t t t t t 50 60
18-21 Атанас Николов Каишев Пловдив ОМГ"Акад. Кирил Попов" PD-D1 x x x x 10 x x x x x 10 x x x x x x x x x x 0 10 10 10 10 10 t t t t t 50 60
18-21 Даниел Петев Дакев Плевен ЦУТНТ PL1-D4 x x x x 10 x x x x x 10 - - - - - - - - - - 0 10 10 10 10 10 t t x x x 50 60
22-25 Пламен Илиев Илиев Шумен ПМГ "Нанчо Попович" SH-D4 x e e e e e e e e e 0 - - - - - - - - - - 0 10 10 10 10 10 t t t t t 50 50
22-25 Ангел Венелинов Ангелов Шумен СОУ "Йоан Екзарх Български" SH-D3 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 0 10 10 10 10 10 t t t t t 50 50
22-25 Тодор Тодоров Хлебаров Плевен ЦУТНТ PL1-D9 x x x x e e e e e e 0 x x x x x x x x x x 0 10 10 10 10 10 t t x x x 50 50
22-25 Любомир Любчов Янчев София 27 СОУ SF1-D0 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x x 0 10 10 10 10 10 t t t t t 50 50
26-27 Кристиян Руменов Кирилов Плевен ЦУТНТ PL1-D6 x x x x 10 x x x x x 10 x x x x x x x x x x 0 x x 10 10 x x x x x x 20 30
26-27 Юлия Пламенова Милова Плевен ЦУТНТ PL1-D2 x x x x 10 x x x e e 10 x 10 x x 10 x x x x x 20 e e e e e t t e e e 0 30
28-29 Йордан Тодоров Атанасов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" SH-D6 x x x x x x x x x x 0 - - - - - - - - - - 0 x x x x x x x x x x 0 0
28-29 Михаил Пламенов Добрев Шумен СОУ "Йоан Екзарх Български" SH-D2 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 0 0
Национална комисия:
проф. Стоян Капралов гл. ас. Бисерка Йовчева
доц. д-р Красимир Манев ст. ас. Галина Момчева
н.с. I ст. Емил Келеведжиев ст. ас. Младен Манев
доц. д-р Каталина Григорова