Неофициално класиране на учениците от групи А и B, 
участвали в двата дни на Националния кръг на олимпиадата по информатика
Бургас, 19-20.04.2008 г.
място име град училище клас група общо 1 ден login 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 diam 1-2 3-4 5-6 7 8 9 10 poly_paired 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 color 2 ден login 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 table 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 matr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sympol
1 Стефан Йорданов Аврамов В. Търново ПМГ "Васил Друмев" 11 A 460 240 a112 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x 10 10 x x x 10 10 x 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 220 aa112 10 10 10 t 10 10 x x t t 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 10 10 10 10 10 10 10 t t t 70
2 Момчил Славчев Томов Плевен МГ "Гео Милев" 11 A 450 300 a118 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 150 aa118 10 10 10 t 10 10 10 10 10 t 80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 t t t e e e 70 x x x x x x x x x x 0
3 Румен Христов Христов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 8 A 390 200 a109 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 190 aa109 10 10 10 t 10 10 10 10 10 t 80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 x x x x x x 10 x x x 10
4-5 Мартин Георгиев Маринов Плевен МГ "Гео Милев" 11 A 340 240 a101 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 t 10 t t t 50 5 5 5 5 5 5 5 x 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 100 aa101 x x x x x x x x x x 0 5 5 5 5 5 5 5 5 t t t t t t t t t t t t 40 10 10 10 10 10 t t t 10 t 60
4-5 Петър Ивелинов Иванов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 12 A 340 260 a102 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 x x 5 x 5 5 x 60 80 aa102 - - - - - - - - - - 0 x x x x x e e e e t t t t t t t t t t t 0 10 10 10 10 10 10 10 x 10 x 80
6 Христо Младенов Борисов Бургас ПМГ "Акад. Никола Обрешков" 12 A 330 190 a114 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 t 90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 140 aa114 - - - - - - - - - - 0 5 5 5 5 5 5 5 5 t t t t t t t t t t t t 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
7 Николай Стефанов Хубанов Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 10 B 255 130 a154 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 x 10 x t t t t t 20 5 5 x x 5 x 5 x x x x 5 5 x x 5 x 5 5 x 10 125 aa154 x x x x x x x x x x 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 t t t t t t t t t t t 45 10 10 10 10 10 10 10 t 10 t 80
8 Мирослав Огнянов Ганчев Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 12 A 245 130 a121 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 t 10 t t x x x x x 0 5 5 x 5 5 5 x x 5 x 5 x 5 x x x 5 5 x x 30 115 aa121 x x x x x x x x x x 0 5 5 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
9-10 Антон Георгиев Анастасов Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" 10 A 235 160 a105 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 x x x t 60 x x x x 5 x 5 x x x t e e e e e e e 5 e 0 75 aa105 t t t t t x x x x x 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 t t t t t 75 - - - - - - - - - - 0
9-10 Йордан Александров Боев София СМГ "Паисий Хилендарски" 11 A 235 100 a125 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 x x x x t t t t t 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 135 aa125 t t t t t t t t t t 0 5 5 5 5 5 5 5 t t t t t t t t t t t t t 35 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
11 Иван Вергилиев Георгиев Плевен МГ "Гео Милев" 11 A 230 110 a103 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 x x x x x x x x x 0 5 5 5 x x x x x x x x x x 5 x x x x x x 10 120 aa103 x x x x x x x x x x 0 5 x 5 5 5 x x x x x x x x x t x x x x x 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
12 Господин Константинов Бодуров Бургас ПМГ "Акад. Никола Обрешков" 12 A 225 180 a110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x 10 10 10 10 10 10 10 10 10 80 x t t t t t t t t t t t t t t t t t t t 0 45 aa110 - - - - - - - - - - 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 t t e e e e e e e e e 45 x x x x x x x x x x 0
13 Атанас Добромиров Добрев Варна МГ "Д-р Петър Берон" 12 A 220 100 a124 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x 10 x x x x x x x 0 x x 5 x 5 x x x x x x 5 5 x 5 x x 5 5 x 0 120 aa124 x x x x x x x x x x 0 5 5 5 5 t t t t t t t t t t t t t t t t 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
14 Петър Иванов Минчев В. Търново ПМГ "Васил Друмев" 10 B 210 130 a151 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 x 10 x x x x x x 20 5 5 5 x x x x 5 x 5 x x x 5 5 x x x x 5 10 80 aa151 10 10 10 t 10 t t t t t 40 5 5 5 5 5 5 x x x x x x x x x x x x x x 30 10 x x x x x x x x x 10
15 Костадин Филипов Воденичаров Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 12 A 200 100 a143 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 x x x 10 e e e e e 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 100 aa143 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
16-17 Георги Петров Бойваленков София СМГ "Паисий Хилендарски" 12 A 195 140 a117 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 - - - - - - - - - - 0 5 5 5 5 5 x x x 5 x 5 5 5 x x 5 5 5 5 x 40 55 aa117 x x x x x x x x x x 0 5 5 5 5 5 e e e e e e e e e e e e e e e 25 10 x 10 x x x x 10 x t 30
16-17 Михаил Христов Ковачев Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 10 A 195 140 a107 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 x 10 x 10 t x t t t 0 x 5 5 5 5 5 5 x x x 5 5 5 x x x 5 5 5 x 40 55 aa107 t t t t t t t t t t 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 t t t t t t t t t t t 45 10 x x x x x x x x x 10
18 Камен Николаев Стойков Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" 10 B 180 70 a162 10 10 10 10 10 10 10 t t t 70 10 x x x x t t t t t 0 x 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 110 aa162 - - - - - - - - - - 0 5 5 t t t t t t t t t t t t t t t t t t 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
19 Иван Веселинов Люцканов София НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" 11 A 170 120 a120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x 10 10 10 x x x x x 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 50 aa120 - - - - - - - - - - 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 t t t t t t t t t t 50 - - - - - - - - - - 0
20 Борис Тодоров Пелтеков София СМГ "Паисий Хилендарски" 11 A 165 140 a123 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 e e e e e 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 25 aa123 x x x x x x x x x x 0 x x 5 x x x x x x t t t t t t t t t t t 5 10 10 t t t t t t t t 20
21-22 Георги Илиев Илиев В. Търново ПМГ "Васил Друмев" 11 A 160 90 a122 10 10 10 10 10 10 10 10 10 t 90 10 x 10 x 10 x x x x x 0 x x x x 5 x 5 x x x x 5 5 x x 5 x 5 5 x 0 70 aa122 - - - - - - - - - - 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 t t t t t t 70 - - - - - - - - - - 0
21-22 Калоян Мариянов Йовчев София СМГ "Паисий Хилендарски" 11 A 160 120 a142 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 x x x x e t e e t 0 5 x 5 x 5 x x 5 x 5 x 5 5 5 5 x x 5 5 5 20 40 aa142 x x x x x x x x x x 0 5 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 10 x x 10 x x x x x 30
23-25 Виктор Яворов Попов София СОУ "Васил Левски" 12 A 140 100 a135 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x x x x x x x x x 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 40 aa135 x x x x x x x x x x 0 5 5 5 5 5 5 5 5 t t t t t t t t t t t t 40 - - - - - - - - - - 0
23-25 Иван Тодоров Тодоров Бургас ПМГ "Акад. Никола Обрешков" 11 A 140 100 a106 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 x x x x x x x x x 0 x x x x t t t x t t t t t t t t t t t t 0 40 aa106 t t t t t t t t t t 0 5 5 5 5 5 5 5 5 t t t t t t t t t t t t 40 x x x x x x x x x x 0
23-25 Марий Стефанов Йонов София СМГ "Паисий Хилендарски" 12 A 140 90 a113 10 10 10 10 10 10 10 10 10 t 90 e e 10 e 10 t t t t t 0 x x 5 x x x x x x 5 x x x 5 5 x x x x 5 0 50 aa113 - - - - - - - - - - 0 5 5 5 5 t t e e e e e e e e e e e e e e 20 10 10 x x 10 x x t t t 30
26-28 Александър Цвятков Първанов Варна МГ "Д-р Петър Берон" 9 A 130 130 a129 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 x x x 10 x x t t t 0 5 5 5 5 5 5 x x e x 5 x x x x x x 5 e x 30 0 aa129 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x x x x x x t t t t t t 0 - - - - - - - - - - 0
26-28 Дамян Георгиев Станчев Плевен МГ "Гео Милев" 11 A 130 80 a132 10 10 10 10 10 10 t t t t 60 10 x x x x t t t t t 0 5 5 5 5 5 x 5 x x x x 5 5 x x 5 x 5 5 x 20 50 aa132 x x x x x x x x x x 0 5 5 x x t t t t t t t t t t t t t t t t 10 10 10 10 10 e e e e e e 40
26-28 Момчил Иванов Иванов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 11 A 130 100 a108 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 x 10 x x x x x x x 0 e e e e e t e t e e e e e e e e e e e e 0 30 aa108 - - - - - - - - - - 0 5 5 5 5 5 5 x x x x x x x x x x x x x x 30 - - - - - - - - - - 0
29-30 Александър Боянов Тодоров Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 11 A 125 120 a128 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x x x x x x x x x 0 5 5 5 5 x x 5 x x x x 5 5 x x 5 x 5 5 x 20 5 aa128 e t t t t t t t t t 0 x x 5 x x x x x t t t t t t e e e e e e 5 x x x x x x t x t t 0
29-30 Мирослав Красимиров Крамолински Плевен МГ "Гео Милев" 9 B 125 120 a163 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x 10 x 10 x x x x x 0 5 5 5 5 5 x x x 5 x x 5 5 x x x x 5 x x 20 5 aa163 x x x x x x x x x x 0 x x 5 x x t t t t t t t t t t t t t t t 5 x t t t t t t t t t 0
31 Надя Мартинова Станева София ТУЕС 12 A 120 100 a144 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 - - - - - - - - - - 0 x x 5 x x x x 5 x 5 x x x 5 5 x x x x 5 0 20 aa144 - - - - - - - - - - 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 10 10 t t t t t t t t 20
32 Станислав Запрянов Манилов София СМГ "Паисий Хилендарски" 11 A 115 100 a137 - - - - - - - - - - 0 x x e e e e e e e e 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 15 aa137 x x x t x x x x x t 0 5 5 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 x x x x x x x x x x 0
33-34 Васил Манолов Люнчев Смолян ГПЧЕ "Иван Вазов" 12 A 110 100 a116 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 x 10 x x x x x x x 0 x 5 5 x 5 x x x x x x 5 5 x 5 x x 5 5 x 0 10 aa116 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 10 x x x x x x x x x 10
33-34 Момчил Мариянов Петков Плевен МГ "Гео Милев" 9 B 110 100 a164 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 x 10 x 10 x x x x x 0 x x x x 5 x 5 x x x x 5 5 x x 5 x 5 5 x 0 10 aa164 - - - - - - - - - - 0 5 5 t t t t t t t t t t t t t t t t t t 10 x x e e e e e e e e 0
35 Георги Юлиянов Гюрчев Русе МГ "Баба Тонка" 9 B 105 100 a156 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 x 10 x 10 x x x x x 0 x x x x 5 x 5 x x x x 5 5 x x 5 x 5 5 x 0 5 aa156 x x x x x x x x x x 0 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 x x x x x x x x x x 0
36-39 Велина Иванова Ташева Ямбол МГ "Атанас Радев" 12 A 100 100 a119 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 x 10 x 10 t t t t t 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 aa119 - - - - - - - - - - 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 - - - - - - - - - - 0
36-39 Ивайло Андреанов Енчев Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 11 A 100 100 a115 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 aa115 x x x x x x x x x x 0 x x x x e e e e e e e e e e e e e e e e 0 x x x x x x x x x x 0
36-39 Марио Валентинов Димитров Плевен МГ "Гео Милев" 9 B 100 100 a167 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 x 10 x 10 x x x x x 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 aa167 - - - - - - - - - - 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x x 0
36-39 Тодор Пламенов Парушев Варна МГ "Д-р Петър Берон" 10 B 100 100 a155 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 x x x x t x t t t 0 x x 5 x 5 x 5 x x x x 5 5 x x 5 x 5 5 x 0 0 aa155 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 - - - - - - - - - - 0
40-41 Николай Стефчов Костов София НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" 11 A 95 50 a126 10 10 t t t t t t t t 20 x x x x x x x x x x 0 5 5 5 5 5 x 5 5 x x x 5 5 x x 5 x 5 5 x 30 45 aa126 x x x x x x x x x x 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 t t t t t t t t t t t 45 x x x x x x x x x x 0
40-41 Явор Емилов Арнаудов Варна МГ "Д-р Петър Берон" 11 A 95 90 a134 10 10 10 10 10 t t t t t 50 10 x x x 10 x x x x x 0 5 5 5 5 5 5 x 5 5 5 5 x x 5 5 x 5 x x 5 40 5 aa134 x x x x x x x x x x 0 x x x 5 x x x x x x x x x t t t t t t t 5 x x x x x x x x x x 0
42 Ивайло Иванов Петров Плевен МГ "Гео Милев" 12 A 90 80 a111 10 10 10 10 10 10 10 10 e e 80 10 t t t t t t t t t 0 x x x x 5 x 5 x x x x 5 5 x x 5 x 5 5 x 0 10 aa111 - - - - - - - - - - 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 10 x x x x x x x x x 10
43 Даниел Бисер Балчев София НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" 10 B 65 60 a152 10 10 10 10 10 t t t t t 50 x x 10 x 10 t t t t t 0 5 5 t t t t t t t t t t t t t t t t t t 10 5 aa152 x x x x x x x x x x 0 x x 5 x x x x x x x x t x t t t t t t t 5 x x x x x x x x x x 0
44 Светлин Валентинов Пенков София СМГ "Паисий Хилендарски" 11 A 60 60 a145 10 10 10 10 10 10 t t t t 60 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 aa145 - - - - - - - - - - 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x e x 0
45-46 Николай Георгиев Русев Бургас ПМГ "Акад. Никола Обрешков" 11 A 50 50 a104 10 10 10 10 10 t t t t t 50 x x x x x x x x x x 0 x x x x 5 x 5 x x x x 5 5 x x 5 x 5 5 x 0 0 aa104 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 0
45-46 Цветелина Петрова Петрова Ст. Загора ПМГ "Гео Милев" 11 A 50 40 a140 10 10 10 t t t t t t t 30 10 x 10 x 10 x x x x x 0 x x 5 x 5 x x 5 x 5 x x 5 5 5 x x 5 x 5 10 10 aa140 - - - - - - - - - - 0 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 0 10 x x x e e e e e e 10
47 Бойко Венциславов Караджов София НПГПТО 12 A 30 30 a127 10 x x x x t t t t t 10 x e e e e e e e e e 0 5 5 5 5 t t t x t t t t t t t t t t t t 20 0 aa127 t t t t t t t t x x 0 x x x x x x x x t t t t t t t t t t t t 0 - - - - - - - - - - 0
48 Дончо Минчев Минков Бургас ПМГ "Акад. Никола Обрешков" 12 A 25 20 a136 10 10 x x x x t t t t 20 - - - - - - - - - - 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 5 aa136 x x x x x x x x x x 0 x x 5 t t t t t t t t t t t t t t t t t 5 - - - - - - - - - - 0
49 Стефан Димитров Маринов Варна МГ "Д-р Петър Берон" 10 A 20 10 a138 10 x x x x t t t t t 10 x x 10 x 10 x x x x x 0 x 5 x 5 5 x 5 x x x x 5 5 x x 5 x 5 5 x 0 10 aa138 x x x x x x x x x x 0 x x x x x t t e e e e e e e e e e e e e 0 10 x x x x x x x x x 10
50 Мартин Цветомиров Маринов Враца ПМГ "Акад. Иван Ценов" 11 A 5 0 a133 - - - - - - - - - - 0 10 x x x t t t t t t 0 x x x x 5 x 5 x x x x 5 5 x x 5 x 5 5 x 0 5 aa133 - - - - - - - - - - 0 5 t t t t t t t t t t t t t t t t t t t 5 x x x x x x x t t t 0