ПРОТОКОЛ 
от Национално състезание по информатика
Бургас, 19. 04. 2008 г.
Група D
място име град училище клас общо login 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 expres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 treasure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 digit
1 Елица Огнянова Банкова Плевен МГ "Гео Милев" 6 280 d103 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 x 10 10 10 10 x 80
2-3 Стилиян Николаев Емануилов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 6 270 d102 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 x 10 10 10 x t 10 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
2-3 Христиан Тихомиров Христов Русе МГ "Баба Тонка" 6 270 d107 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 e x x 10 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
4-5 Атанас Николов Каишев Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 6 220 d120 10 x 10 x 10 x 10 10 x x 50 10 10 10 x 10 10 10 x x 10 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
4-5 Трайко Цветанов Динев София СМГ "Паисий Хилендарски" 6 220 d117 10 x 10 x 10 x 10 10 x x 50 10 10 10 x 10 10 10 x x 10 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
6-7 Валерия Цанкова Станева Варна МГ "Д-р Петър Берон" 6 210 d101 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 x x x x x x x x x 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
6-7 Стефан Веселинов Иванов Плевен МГ "Гео Милев" 6 210 d114 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 x x x x x x x x x 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
8 Камен Станиславов Брестнички София СМГ "Паисий Хилендарски" 6 170 d111 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x x x x x x x x x 0 x 10 10 x 10 10 x 10 10 10 70
9 Ивелин Свиленов Рачев Русе МГ "Баба Тонка" 6 160 d104 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 t t t t t t t t t t 0 x 10 10 x 10 10 x x 10 10 60
10 Румен Руменов Данговски Плевен МГ "Гео Милев" 6 150 d106 10 x 10 x 10 x 10 10 x x 50 e e e e e e e e e e 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
11-12 Даниел Петев Дакев Плевен МГ "Гео Милев" 6 130 d115 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 x x x x x x x x x 10 x x 10 x 10 x x x x x 20
11-12 Кристиян Руменов Кирилов Плевен МГ "Гео Милев" 6 130 d105 x 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 x x x x x x x x x x 0 10 x 10 x 10 10 x x x x 40
13-14 Росен Красимиров Тодоров Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 6 120 d119 10 x 10 x 10 x 10 10 x x 50 x x x x x x x x x x 0 10 10 10 10 10 10 10 x x x 70
13-14 Янита Валтерова Докова Плевен МГ "Гео Милев" 6 120 d113 10 x 10 x 10 x 10 10 x x 50 - - - - - - - - - - 0 10 10 10 x 10 10 x x 10 10 70
15 Мартина Стоянова Коцева Плевен МГ "Гео Милев" 6 110 d108 x 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 x x x x x x x x x x 0 10 x x x x 10 x x x x 20
16-17 Виктор Ангелов Механджийски Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 6 100 d112 x x x x x x x x x x 0 x x x x x e e x e x 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
16-17 Любомир Любчов Янчев София СОУ "Георги Караславов" 6 100 d118 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x x 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
18 Иван Тодоров Петров Плевен МГ "Гео Милев" 6 80 d110 10 x 10 x 10 x 10 10 x x 50 x x x x x x x x x x 0 10 x x 10 x x 10 x x x 30
19-20 Пламен Илиев Илиев Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 6 70 d116 10 x 10 x 10 x 10 10 x x 50 x x x x x x x x x x 0 10 x 10 x x x x x x x 20
19-20 Тодор Тодоров Хлебаров Плевен МГ "Гео Милев" 6 70 d109 10 x 10 10 10 10 x x x x 50 e x e e e e e e e e 0 10 10 x x x x x x x x 20