ПРОТОКОЛ
от Национално състезание по информатика
Бургас, 19. 04. 2008 г.
Група Е
място име град училище клас общо login 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cycling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 frac
1-3 Герасим Петров Велчев Варна МГ "Д-р Петър Берон" 5 300 e106 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
1-3 Иван Петров Тончев София СМГ "Паисий Хилендарски" 5 300 e102 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
1-3 Христо Цветанов Стоянов София СМГ "Паисий Хилендарски" 5 300 e101 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
4 Петър Тихомиров Петров Плевен МГ "Гео Милев" 5 270 e107 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 x x 10 x 10 10 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
5 Пламен Боянов Комитов Ямбол НУ "Кирил и Методий" 4 250 e115 10 10 10 10 10 10 10 10 x x 80 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 x 10 10 x x 10 10 70
6-7 Атанас Илиянов Иванов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 5 230 e109 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 x x x x x x 40 x 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
6-7 Боян Тихомиров Йотов Плевен МГ "Гео Милев" 5 230 e113 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 x 10 x x x x x x 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
8 Станислав Александоров Тодоров Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 5 210 e108 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 x x x x x x 40 10 10 10 x 10 10 x x 10 10 70
9-11 Александър Илиев Браянов София СМГ "Паисий Хилендарски" 5 200 e103 - - - - - - - - - - 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
9-11 Любомир Георгиев Пашев Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 5 200 e105 10 x 10 10 10 10 10 10 10 10 90 10 10 10 10 x x x x x x 40 10 10 10 x 10 10 x x 10 10 70
9-11 Николай Тихомиров Йотов Плевен МГ "Гео Милев" 5 200 e117 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 x x x x x x x x x 10 x 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
12 Яна Любомирова Матеева София СМГ "Паисий Хилендарски" 5 190 e110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x x x x x x x x x 0 x 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
13 Тома Тихомиров Петков Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 5 180 e114 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 x x x x x x x x x 10 10 10 10 x 10 10 x x 10 10 70
14 Виктор Пламенов Консулов Варна МГ "Д-р Петър Берон" 5 110 e116 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 - - - - - - - - - - 0 10 x x x x x x x x x 10
15 Антон Детелинов Чернев Шумен ОУ "Димитър Благоев" 4 100 e111 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x x 0
16 Светлин  Христов  Серафимов Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 5 90 e104 x x x x x x x x x x 0 10 x x x 10 x x x x x 20 10 10 10 x 10 10 x x 10 10 70
17 Владислав Ивайлов Иванов Русе СОУ "Възраждане" 5 70 e118 x x x x x x x x x x 0 t t t t t t t t t t 0 x 10 10 10 x x 10 10 10 10 70
18 Сезен Шенолова Хасанова Разград ОУ "Никола Йонков Вапцаров" 5 10 e119 - - - - - - - - - - 0 e e e e e e e e e e 0 x 10 x x x x x x x x 10
19 Александър Боянов Станчев Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 5 0 e112 x x x x x x x x x x 0 x x x e x x x x x e 0 t t t t t x x t t t 0