ПРОТОКОЛ
за резултати от ЗИМНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ по ИНФОРМАТИКА  -  Русе'2008
Група D
Място Име, презиме, фамилия Град BOOKS MOB EXCESS Общо
1 Христиан Тихомиров Христов Русе-ЦУТНТ 90 80 30 200
2 Елица Огнянова Банкова Плевен-ЦУТНТ 0 100 70 170
3 Стилиян Николаев Емануилов Шумен 0 30 100 130
4-5 Ивелин Свиленов Рачев Русе-ЦУТНТ 10 10 100 120
4-5 Даниел Петев Дакев Плевен-ЦУТНТ 0 100 20 120
6 Валерия Цанкова Станева Варна 20 20 70 110
7 Тодор Тодоров Хлебаров Плевен-ЦУТНТ 0 0 100 100
8 Камен Станиславов Брестнички СМГ 0 30 60 90
9 Пламен Илиев Илиев Шумен 0 10 60 70
10 Виктор  Ангелов   Механджийски Пловдив 10 30 10 50
11-14 Росен Красимиров Тодоров Шумен 0 0 30 30
11-14 Александър Сивков Марков София - "Училище при посолството на Русия" 0 0 30 30
11-14 Атанас Николов Каишев  Пловдив 0 0 30 30
11-14 Мартина Стоянова Коцева Плевен-ЦУТНТ 0 10 20 30
15-16 Димитър Николаев Шандурков Габрово 0 0 10 10
15-16 Любомир Любчов Янчев София СОУ"Академик Г. Караславов" 0 0 10 10
17-20 Преслава Ивайлова Георгиева Варна 0 0 0 0
17-20 Валентина Илиянова Кулева Шумен 0 0 0 0
17-20 Йордан Тодоров Атанасов Шумен 0 0 0 0
17-20 Янита Валтерова Докова Плевен-ЦУТНТ 0 0 0 0
Комисия:
Председател: проф. дмн Стоян Капралов  
доц. д-р Красимир Манев  
доц. д-р Каталина Григорова  
н.с. Емил Келеведжиев  
гл.ас. Бисерка Йовчева  
гл.ас. Пламенка Христова  
ст. ас. Младен Манев