ПРОТОКОЛ
за резултати от   ЗИМНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ по ИНФОРМАТИКА - Русе'2008
ГРУПА Е
Име, презиме, фамилия Град FIB VALID STEPS ОБЩО
1 Христо Цветанов Стоянов         СМГ 80 100 100 280
2 Петър Тихомиров Петров Плевен-МГ 75 100 95 270
3 Любомир Георгиев Пашев  Пловдив 100 90 0 190
4 Яна Любомирова Матеева           СМГ 75 100 0 175
5 Иван Петров Тончев                СМГ 80 90 0 170
6 Димитър Радославов Линов Варна 75 85 0 160
7 Анна Бориславова Войнова Трявна 50 90 0 140
8 Герасим Петров Велчев Варна 80 60 0 140
9 Евгения Павлова Танева Пловдив 100 15 0 115
10 Виктор Пламенов Консулов Варна 60 40 0 100
11 Тони Иванов Тонев Варна 60 40 0 100
12 Николай Тихомиров Йотов Плевен-МГ 80 10 0 90
13 Ирина Асенова Карадимова  Пловдив 80 0 0 80
14 Станислав Александров Тодоров Габрово 10 70 0 80
15 Денис Славейков Бонев Русе ЦУТНТ 0 70 0 70
16 Владислав Ивайлов Иванов Русе ЦУТНТ 0 70 0 70
17 Радослав Василев Христов Шумен 30 30 0 60
18 Калина Здравкова Китова Русе ЦУТНТ 5 50 0 55
19 Димитър Венков Митев Хасково 5 50 0 55
20 Александър Боянов Станчев  Пловдив 40 10 0 50
21 Боян Тихомиров Йотов Плевен-МГ 0 45 0 45
22 Мария Недялкова Бакалова Хасково 0 25 0 25
23 Денислав Цанков Големанов Русе ЦУТНТ 0 20 0 20
24 Божидар Александров Копьев Хасково 5 15 0 20
25 Сезен Шенолова Хасанова Разград 0 20 0 20
26 Васил Ивов Атанасов Русе ЦУТНТ 10 0 0 10
27 Мария Юлиянова Филипова Хасково 0 0 0 0
28 Александър Илиев Браянов         СМГ 0 0 0 0
Комисия:
Председател:   проф. дмн Стоян Капралов  
доц. д-р Красимир Манев  
доц. д-р Каталина Григорова  
гл.ас. Пламенка Христова  
н.с. Емил Келеведжиев  
гл.ас. Бисерка Йовчева  
ст. ас. Младен Манев