EN

Българска академия на науките
Институт по математика и информатика
Секция Информационни системи

Събития

11.12.2013, София, България
Годишна отчетна сесия на секции "Информационни системи","Математическа лингвистика" и "Софтуерни технологии" при ИМИ-БАН
повече: програма на сесията (PDF)

18.09.2013, Veliko Tarnovo, Bulgaria
The Fourth National Information Day and Workshop "Open Access to Scientific Information" in the frame of DiPP 2013

18-21.09.2013, Veliko Tarnovo, Bulgaria
Third International Conference "Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage” - DiPP 2013
more: www.dipp2013.math.bas.bg

30-31.05.2013, Пловдив, България
Шеста национална конференция "Образованието в информационното общество" - EIS 2013
повече: www.adis.org


05.12.2012, София, България
Годишна отчетна сесия на секции "Информационни системи","Математическа лингвистика" и "Софтуерни технологии" при ИМИ-БАН
повече: програма на сесията (PDF)

18.09.2012, Veliko Tarnovo, Bulgaria
The Third National Information Day "Open Access to Scientific Publications" in the frame of DiPP 2012

18-21.09.2012, Veliko Tarnovo, Bulgaria
Second International Conference "Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage” - DiPP 2012
повече: www.dipp2012.math.bas.bg

31.05-01.06.2012, Пловдив, България
Пета национална конференция "Образованието в информационното общество" - EIS 2012
повече: www.adis.org


15.12.2011, София, България
Годишна отчетна сесия на секции "Информационни системи","Математическа лингвистика" и "Софтуерни технологии" при ИМИ-БАН
повече: програма на сесията (PDF)

24.10.2011, София, България
"Е-архиви за е-наука", организиран от Български информационен консорциум, ИМИ-БАН и библиотеката на НБУ
в рамките на национален семинар "Добри библиотечни практики"

повече: www.bic.bg/news-reader/items/seminar-dobri-bibliotechni-praktiki-15.html

13.09.2011, Veliko Tarnovo, Bulgaria
The Second National Information Day "Open Access to Scientific Publications" in the frame of DiPP 2011

11-14.09.2011, Veliko Tarnovo, Bulgaria
International Conference "Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage” - DiPP 2011
повече: www.dipp2011.math.bas.bg

26-27.05.2011, Пловдив, България
Четвърта национална конференция "Образованието в информационното общество" - EIS 2011
повече: www.adis.org

18-20.05.2011, Zagreb, Republic of Croatia
Sixth SEEDI Conference "Digitization of Cultural and Scientific Heritage - SEEDI 2011
повече: www.nsk.hr/seedi