EN

Българска академия на науките
Институт по математика и информатика
Секция Информационни системи

Проекти, осъществени в последните години

2013-2014 Проект 01/14 VISUAL
"Семантично търсене в художествени колекции",
финансирано от НФНИ по програмата за двустранно научно-техническо сътрудничество между България и Франция РИЛА

Координатор за България: проф. П. Станчев

2013
Цифровизация на архивни томове на Mathematica Balkanica
Вътрешноинститутски проект

2011-2014
"Представяне на съдържанието и интеграция на услугите в чешките и българските цифрови математически библиотеки",
Съвместен проект между Българската академия на науките и Чешката академия на науките

2011-2014 Project RI-283595 OpenAIRE+
"2nd Generation Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE+)",
FP7-Grant agreement for: Combination of CP and CSA

Coordinator for Bulgaria: Prof. P. Stanchev
повече: www.openaire.eu

2011-2013
Цифровизация на архивни томове на PLISKA Studia Mathematica Bulgarica
Вътрешноинститутски проект

2010
Цифровизация на архивни томове на Serdica Mathematical Journal
Вътрешноинститутски проект

2009-2012 Project SEE/A/118/2.2/X "Monitor II"
"Practical Use of MONITORing in Natural Disaster Management",
under the program South East Europe, Priority 2

Head of Bulgarian team: Acad. S. Dodunekov
повече: www.monitor2.org

2009-2012 Project RI-246686 OpenAIRE
"Open Access Infrastructure for Research in Europe",
FP7-INFRASTRUCTURES-2009-1

Coordinator for Bulgaria: Prof. P. Stanchev
повече: www.openaire.eu

2009-2012 Проект Д002-308 "Metaspeed"
"Автоматизирано генериране на метаданни за спецификации и стандарти на е-документи",
Национален фонд "Научни изследвания", Министерство на образованието и науката на Р България

Главен координатор: проф. Г. Тотков; Координатор за ИМИ: проф. П. Станчев
повече: www.metaspeed.org

2009-2012 Project D002-111 "Умна книга"
Национален фонд "Научни изследвания",
Министерство на образованието и науката на Р България

Главен координатор: доц. И. Койчев
повече: http://dse.fmi.uni-sofia.bg/SmartBook/index_bg.htm

2009-2011 Project R 1876
"Intelligent Systems' Memory Structuring Using Multidimensional Numbered Information Spaces",
funded by Hasselt University, Belgium

Executive for Bulgaria: I. Mitov
повече: www.uhasselt.be...

2009-2010 Project R 1875
"Search in Art Image Collections Based on Color Semantics",
funded by Hasselt University, Belgium

Executive for Bulgaria: K. Ivanova
повече: www.uhasselt.be...

2009-2010 Проект Д002-331
"Разработка на разпределени виртуални лаборатории, основани на развити методи за достъп за проектиране на интелигентни сензорни системи",
Национален фонд "Научни изследвания", Министерство на образованието и науката на Р България

Координатор: проф. П. Станчев

2009
"Архитектурни конкурси в София 1878-1944",
финансирана от Столична община
изпълнено съвместно със Съюз на архитектите в България и Център по архитектурознание към БАН

Координатор за ИМИ: К. Сотирова

2008-2014
"Високосемантично извличане в уеб-базирани мултимедийни системи"
Съвместен проект между Българската академия на науките и Факултета по управление на Университета в Тел-Авив

Координатор: проф. П. Станчев

2007-2009
"Относно високосемантично извличане в мултимедийни системи"
Съвместен проект между Българската академия на науките и Националния съвет за научни изследвания на Италия

Координатор: проф. П. Станчев