EN

Българска академия на науките
Институт по математика и информатика
Секция Информационни системи

ЕКИП


Петър Станчев
професор, д.м.н., ръководител на секцията

тел.: 02 979 3814; стая: 329
ел.поща: stanchev (at) math.bas.bg
web: http://paws.kettering.edu/~pstanche/
Детелина Димитрова
програмист, научен секретар на секцията

тел.: 02 979 3818; стая: 320
ел.поща: detis (at) math.bas.bg

Антон Илиев
доцент, д-р

тел.: 032 625 008; Пловдив
ел.поща: aiiliev (at) math.bas.bg

Красимира Иванова
доцент, д-р

тел.: 02 979 3814; стая: 321
ел.поща: kivanova (at) math.bas.bg
web: http://www.math.bas.bg/infres/~ivanova
Пламен Матеев
доцент, д-р

тел.: 02 979 3886; стая: 419
ел.поща: pmat (at) math.bas.bg
web: http://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/lecturers/vois/pmat
Илия Митов
асистент, д-р

тел.: 02 979 3814; стая: 321
ел.поща: imitov (at) math.bas.bg
web: http://www.math.bas.bg/infres/~mitov
Георги Врагов
главен асистент

тел.: 032 625 008; Пловдив
ел.поща: vragov (at) math.bas.bg

Калина Сотирова
главен асистент

тел.: 02 979 3829; стая: 506
ел.поща: kalina (at) math.bas.bg
web: http://www.math.bas.bg/~kalina
Милена Станева
главен асистент

тел.: 02 979 3813; стая 328
ел.поща: mstaneva (at) math.bas.bg

Георги Симеонов
математик

тел.: 02 979 3802; стая: 317
ел.поща:gsimeonov (at) math.bas.bg

Росица Овчарова
математик

тел.: 032 625 008; Пловдив
ел.поща: roxyo (at) math.bas.bg

Христо Банчев
математик

тел.: 02 979 3843; стая 330
ел.поща: h.banchev (at) math.bas.bg

Анна Самева
програмист

тел.: 02 979 3829; стая: 506
ел.поща: sameva (at) cc.bas.bg

Виктория Наумова
програмист

тел.: 02 979 2809; стая: 064
ел.поща: vnaoumova (at) math.bas.bg

Мирослав Иванов
програмист

тел.: 02 979 3802; стая: 317
ел.поща: mivanov (at) math.bas.bg