За конференцията

През 2015 г. се навършват 80 г. от рождението на проф. Петър Бърнев, един от основателите на направлението "Информатика" в Института по математика и информатика при БАН, основател и ръководител на секция "Математическо осигуряване", дългогодишен заместник-директор на Единния център по математика и информатика, дългогодишен заместник-председател на Съюза на математиците в България, основател и пръв председател на Асоциацията за развитие на информационното общество.

 

Във връзка с това Институтът по математика и информатика при БАН (ИМИ-БАН), съвместно с Факултета по математика и информатика при Софийски университет "Св. Климент Охридски", Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Асоциацията за развитие на информационното общество, Българската секция на Асоциацията за информационни системи, Съюза на математиците в България и Съюза на учените в България организираха провеждането на юбилейна научна конференция по информатика в негова чест.

 

Целите на конференцията бяха:

 

Програмата на конференцията съдържаше:

На 13.11.2015 г от 11 ч се състоя и форум "Събиране, съхранение, обработка и визуализация на големи данни".

 

В научната част на конференцията бяха отличени разработките на:

mmm