Национална конференция по информатика
посветена на 80-годишнината от рождението на проф. Петър Бърнев
12-13 ноември 2015,
София, България