Пускане в експлоатация на МЕИМ СМ-4, м. октомври 1983г 

     

Чл.-кор. Светослав Сергеевич Лавров в ЛПМ, директор на Института по теоретична астрономия на АН на СССР в Ленинград - гост на ЛПМ, м. октомври 1984г

 

Школа по програмиране - 1-10 юни 1984г, Приморско 

  

  

IX Национална отчетна конференция по математика и механика - секция ЛПМ, 26.01.1984г

        

         

     

      

 

Първи випуск от специализация "Информатика" в ПУ "Паисий Хилендарски" (1984г)