Избори за народни представители, 18.12.1994 г.

Избирателен район 21. Сливен


1. Българска национално-радикална партия
1. Стилиян Тодоров Стоилов
2. Боян Цветков Лалов
3. Денка Николова Димитрова
4. Деян Пенев Динев
5. Стоян Атанасов Маринов
6. Дончо Динев Дойчев

2. Съюз на демократичните сили
1. Димитър Асенов Саръиванов
2. Наско Иванов Атанасов
3. Тодор Петров Бобев
4. Иван Петров Киров
5. Драго Йорданов Михалев
6. Георги Йосифов Хинов
7. Иван Кънев Кънев
8. Христо Любомиров Желев
9. Радко Георгиев Кесов
10. Иван Иванов Памуков

3. Коалиция Патриотичен съюз
1. Соня Тенева Келеведжиева
2. Пенко Стоянов Маринов
3. Борис Николов Петров
4. Анатас Генчев Мечев
5. Йордан Василев Василев
6. Иван Добрев Иванов

4. Съюз "Нов избор"
1. Иван Благоев Благоев
2. Георги Василев Величков
3. Петко Марчев Любенов
4. Веселин Пасков Василев
5. Стефко Николов Шевкенов
6. Деян Георгиев Пушкаров
7. Владислав Кръстев Алексиев

5. Народен съюз - БЗНС, ДП
1. Атанас Иванов Железчев
2. Здравко Кирилов Костадинов
3. Александър Николаев Николов
4. Пеньо Семков Семков
5. Митко Йорданов Иванов
6. Георги Кирилов Иванов

6. Движение за права и свободи
1. Иван Кирилов Палчев
2. Георги Митев Топалов
3. Мустафа Али Хатиб
4. Садуллах Ахмед Таш
5. Пламен Тончев Димитров
6. Яшар Дормуш Али
7. Слав Андонов Андонов
8. Румен Радев Солаков
9. Пано Ташков Панов

7. Съюз на безпартийните гаранти
1. Янчо Георгиев Карастоянов

8. Движение "Напред, България"
1. Ангел Димитров Гарванов
2. Атанас Панайотов Танев

9. Демократическа партия в България
1. Димитрина Атанасова Гоева
2. Иван Иванов Търпоманов

10. Партия "Български орел"
1. Ангел Ангелов Стефанов

11. Движение за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани
1. Цвета Борисова Алексиева
2. Стоян Тонев Колев

12. Организация на сърдечно-болните и социално слабите граждани в България
1. Марияна Александрова Колева

13. Българска революционна младежка партия
1. Валентин Иванов Митев

14. Съюз на демократичните партии и движения "Ера - 3"
1. Цветан Прокопов Луканов
2. Златина Ганчева Паунова
3. Стоянка Костова Колева
4. Лиляна Димитрова Цветанова
5. Христо Ангелов Ангелов
6. Петко Василев Флокошелов
7. Людмил Хари Василев
8. Тодор Мичев Мичев

16. Народно-либерална партия "Стефан Стамболов"
1. Ганчо Димитров Василев
2. Динчо Илиев Дюлгеров
3. Веса Димитрова Атанасова

17. Български Бизнес Блок
1. Димитър Здравков Карапачански
2. Пепа Атанасова Паскова
3. Николай Петров Сеизов
4. Михаил Василев Михайлов
5. Пейо Русков Немцов
6. Стоян Йорданов Денчев

18. Съюз на монархическите сили "Царство България"
1. Борислав Ликов Беков
2. Игнат Неделчев Иванов
3. Анета Стаева Домова
4. Ценка Иванова Янкулова

20. Съюз "Справедливост"
1. Димитър Благоев Стоянов
2. Славчо Станков Васев
3. Петър Георгиев Колов

22. Форум "Преображение"
1. Мариам Оник Гарабедова

23. Свободна кооперативна партия
1. Розалина Георгиева Янкова
2. Лилия Марчева Тенева
3. Пантелей Христов Пантелеев
4. Недялко Тенев Динков
5. Жулиета Георгиева Димитрова
6. Жеко Станиславов Тенев

24. Фронт на прогресивните сили в България
1. Кирил Димитров Петров
2. Димитър Кирилов Андреев

25. Коалиция - БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност"
1. Златимир Стоянов Орсов
2. Илия Александров Мавродиев
3. Евгени Захариев Кирилов
4. Йовчо Маринов Русев
5. Георги Аврамов Димов
6. Василка Василева Апостолова
7. Иван Андреев Стоянов
8. Жеко Гочев Желязков
9. Кръстьо Дачев Димитров
10. Господин Маринов Куманов
11. Петър Колев Кондаков
12. Радостин Койчев Рачев

26. Християндемократичен съюз
1. Полина Атанасова Радославова

27. Коалиция "Обединение за социализъм"
1. Димитър Иванов Дечев
2. Николай Иванов Христов
3. Мария Илиева Стоилова
4. Дечо Николов Дечев
5. Иван Вълев Иванов
6. Димитър Стоянов Димитров
7. Красимир Йорданов Кирчев
8. Лилия Иванова Маркова

29. Национално движение за коронована демокрация "Царство България"
1. Антоний Василев Стойчев
2. Христо Василев Тодоров
3. Андон Димов Димовски
4. Георги Демирев Георгиев
5. Георги Петков Ушев
6. Георги Желев Георгиев
7. Иван Стоянов Димитров

30. Партия на демократичните промени
1. Метин Мустафа Келоглан
2. Асен Ангелов Пенев

31. Коалиция Федерация Царство България
1. Катя Гиримова Бояджиева
2. Методий Димитров Григоров
3. Любомир Петков Милав
4. Иван Димов Иванов
5. Стоян Георгиев Симеонов
6. Жейно Димитров Чобанов

33. Демократическа партия на справедливостта
1. Ахмед Алиев Узунов
2. Велин Асенов Диков
3. Адил Алиосманов Байрактаров
4. Алиосман Исмаилов Байрактаров

34. Свободна демократическа партия
1. Мариана Стоянова Дохчева
2. Георги Димитров Текев

35. Републиканска партия в България
1. Димитър Ангелов Тунджуков
2. Александър Атанасов Попов
3. Ангел Иванов Ангелов

36. Българска комунистическа партия
1. Тодор Костов Иванов
2. Георги Димов Тимов
3. Мария Петрова Тачева
4. Гани Драгиев Ганев

38. Коалиция Конфедерация БЗНС - Национален блок Търновска конституция
1. Георги Стефанов Петров
2. Емануил Иванов Попов
3. Георги Христов Драганов

41. Партия на собствениците в България
1. Радка Петрова Денева

42. Българска отечествена партия - "Национален Съюз"
1. Христо Иванов Павлов

46. ДАР - Демократична алтернатива за републиката
1. Александър Панайотов Каракачанов
2. Валентин Иванов Стойков
3. Митко Донев Донев
4. Аврам Михайлов Аврамов
5. Сали Мехмед Шефкет
6. Господин Добрев Стефанов
7. Елмира Йорданова Кожухарова