Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/library/site/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php on line 184 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/library/site/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php on line 193 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/library/site/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php on line 217 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/library/site/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php on line 226 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/library/site/plugins/system/jfrouter.php on line 459 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/library/site/plugins/system/jfrouter.php on line 459 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/library/site/plugins/system/jfrouter.php on line 459 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/library/site/plugins/system/jfrouter.php on line 459 Читатели и правила
Читатели и правила

Право да посещават библитеката имат всички граждани, които се нуждаят от информация, свързана със съдържанието и профила на библиотеката.

Читателите се регистрират, след което получават читателска карта. Читалнята е достъпна за всички регистрирани читатели.

Право да заемат библиотечни документи за дома имат само служителите на Института по математика и информатика. Срокът за ползване на заетите книги е до 3 месеца. Останалите служители в системата на БАН могат да заемат книги чрез библиотеките от съответните институти, като срокът за заемане на книгите е 1 месец. Читателите извън системата на БАН могат да заемат литература посредством Междубиблиотечната заемна служба при ЦБ на БАН.

Справочни и периодични издания се ползват само на място в библиотеката.