Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/library/site/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php on line 184 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/library/site/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php on line 193 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/library/site/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php on line 217 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/library/site/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php on line 226 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/library/site/plugins/system/jfrouter.php on line 459 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/library/site/plugins/system/jfrouter.php on line 459 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/library/site/plugins/system/jfrouter.php on line 459 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/library/site/plugins/system/jfrouter.php on line 459 Анотирани онлайн ресурси

Mногоотраслови, пълнотекстови, справочни, библиографски, реферативни бази от данни

 

 • ВИНИТИ
  Политематична многоезикова база от данни, приблизително 20 милиона документа от 1972 година в областта на естествените, точните и техническите науки. Достъпна демо-версия, термините се въвеждат на английски език
 • EBSCO
  Включва различни бази от данни, между които:
  • Academic Search Premier - мултидисциплинарна БД, съдържа пълен текст на статии в PDF формат на повече от 4500 списания, 3700 от които с експертна оценка. Ретроспекция до 1975, повече от 100 списания – преди 1975 година. Над 1000 заглавия разполагат с библиографски цитирания; индексирани и реферирани – 8250 научни списания.

ВКЛЮЧВА:

 • Web of Science.
  Достъп до световната водеща научна литература в областта на естествените, социалните науки, изкуство и хуманитаристика, подложени на информационен анализ доклади от научни форуми. Импакт фактор на списанията.
  Current Contents Connect. Science Citation Index Expanded (1985-present). Journal Citation Index:
  • Social Sciences Citation Index (1985-present)
  • Arts & Humanities Citation Index (1985-present)
  • Conference Proceedings Citation Index - Science (1990-present)
  • Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (1990-present)

 

 • Derwent Innovations IndexSM (1963-present).
  Патентна информация от базите от данни: Derwent World Patent Index® и Patents Citation Index®:
  • Electrical and Electronic Section (1963-present) и др.
 • ProQuest Central
  Най-голямата пълнотекстова база от данни с повече от 11 250 заглавия на документи – научни списания, дисертации, маркетингови проучвания на пазара в 40 държави, над 400 американски, канадски и международни вестници. Хронология – от 1905 година насам.
 • SCIENCE DIRECT
  Пълнотекстова база данни, която съдържа над 2500 научни списания и над 6000 монографии от областите: физически, инженерни, природни, социални науки, здравеопазване, хуманитаристика, изкуство, бизнес, психология, компютърни науки, икономика, иконометрия, финанси, мениджмънт, науки за земята.
 • SCOPUS
  Уникална интердисциплинарна библиографско-реферативна база от данни: над 15 000 списания; информация за цитирания; персонална информация; създавне на профил; позволява наукометрични анализи.
 • SpringerLink
  Една от водещите бази от данни за научни публикации – списания, книги, продължаващи издания, резюмета, справочници в областта на науката, техниката и медицината.

Указатели, библиотеки, архиви и други полезни адреси

 • ECHO – European Cultural Heritage Online
  Европейско културно наследство онлайн
 • DOAJ - Directory of open access journals.
  Указател на научни списания с отворен достъп, създаден по инициатива на шведски учени през 2001 година.
 • HighWire - Stanford University
  Съдържа архив от научни публикации в различни области на науката, някои предоставени безплатно като пълен текст.
 • Scientific Journal International
  Архиви на повече от 100 рецензирани научни списания във всички дисциплини
 • Scitopia
  Интегрирана Интернет платформа за научни ресурси
 • Research Gate
  Социална мрежа за учени и изследователи от цял свят

Още за ресурсите, инструкции за ползване (BG, EN), виж и тук.