Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/library/site/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php on line 184 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/library/site/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php on line 193 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/library/site/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php on line 217 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/library/site/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php on line 226 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/library/site/plugins/system/jfrouter.php on line 459 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/library/site/plugins/system/jfrouter.php on line 459 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/library/site/plugins/system/jfrouter.php on line 459 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/library/site/plugins/system/jfrouter.php on line 459 За математиката популярно: доц. Златогор Минчев
За математиката популярно: доц. Златогор Минчев

 

За математиката популярно: учените от ИМИ-БАН за своята професия  пред широка аудитория

Доц. Златогор Минчев

„Ролята на БАН е да стимулира творчеството и желанието на изследователите да създават иновативни решения за различни проблеми от обективната реалност...“

Доцент в Института по математика и информатика (ИМИ) и Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) към Българска академия на науките. Член на секция «Изследване на операциите, вероятности и статистика» и ръководител на секция «Информационни технологии в сигурността» при ИИКТ-БАН. Той е и Директор на Съвместния център за обучение, симулации и анализ към секция «Информационни технологии в сигурността», ИИКТ-БАН. Допълнително работи и подкрепя млади таланти по математика и информатика от 2005 година в различни инициативи на ИМИ и БАН. Доц. Минчев е доказан професионалист в сферата на математиката и компютърните науки, съчетаващ солиден теоретичен и богат практически опит. Специализира в областите: киберсигурност, изкуствен интелект, компютърно подпомагани учения, управление и планиране в сектора за сигурност и отбрана, управление при кризи.

Автор и съавтор на голям брой научни публикации. Награждаван с множество престижни национални и международни награди.

Нашето интервю с доц. Златогор Минчев е дни преди представянето на новата му книга Future Digital Society Resilience in the Informational Age (в превод: Устойчивост на бъдещото дигитално общество в информационната ера). Предлагаме Ви освен с интервюто за рубриката ни да се запознаете и с интервютата, дадени от доц. Минчев пред други медии, както по повод книгата, така и свързани с други актуални въпроси (Вж Източници).

„Ние определяме дали технологиите ще ни променят, или ние ще ги използваме, за да променим света.“ (1)

"...един ден най-ценни може би ще са нещата, които не могат да се дититализират..." (2)

"...Безопасен интернет и как да разпознаваме фалшивите новини в мрежата?..." (3)

Интервю

1. 1. Доц. Минчев, тази година Българската академия на науките чества своето 150-годишно съществуване. В какво се състои силата на академичната общност и има ли нещо, което Ви кара да се чувствате благодарен, че сте част от нея?

Ролята на БАН е да стимулира творчеството и желанието на изследователите да създават иновативни решения за различни проблеми от обективната реалност в условия на постоянно изменяща се външна среда. В моята изследователска практика, от почти 20 години, съм забелязал позитивната възможност за свободни и полезни консултации с други колеги изследователи, вкл. и с много авторитетни и доказани в световната общност професионалисти, работещи по света и у нас. Някои от тях наистина желаят да помогнат на младите изследователи в това да почустват, че могат и да реализират и популяризират своите най-смели и странни идеи.

2. 2. Ще споделите ли пред по-широка аудитория как се захванахте с математика, по-конкрнетно в коя област на математиката са Вашите научни търсения?

Интересът ми към математиката бе запален от прогимназията, където си спомням някои викторини и олимпиади по математика и геометрия. По-късно, отпечатък у мен са оставили лекциите от студентските ми години по оптимиране, дескриптивна геометрия и дискретна математика. Като аспирант, трябваше да се задълбоча по изследването и моделирането на крайни автомати, чрез многозначна логика и сложни нелинейни системи от частни диференциални уравнения за целите на решаване на задачи от механиката, роботиката и моделирането. Днес основните ми интереси към математиката са фокусирани върху решаването на хетерогенни мултикритериални задачи, използващи най-често хиперграфи, нелинейни апроксимации и вероятностни подходи. Чрез тях създавам и валидирам модели на сложни многомерни хетерогенни системи за проактивно изследване на различни проблеми от сферата на сигурността, киберпространството, в т.ч. и мултисценарийно прогнозиране в дигиталното бъдеще и отвъд.

3. 3. Дали е възможно да обясните за непосветени в математиката какво означава "хетерогенни мултикритериални задачи, използващи най-често хиперграфи, нелинейни апроксимации и вероятностни подходи"? Може би чрез някой прост пример от реалността?

Чрез тези задачи, най-общо се опитваме да опишем различни елементи от смесената кибер-физическа реалност на настоящето и да прогнозираме бъдещето в новото пост-информационно общество.

4. 4. Какво бихте посъветвали младите българи, които се колебаят дали да се посветят на математиката като учени? Кои са качествата, необходими в това поприще?

Математиката може да бъде както красива, така и много полезна дори в нашия модерен, дигитален свят. Предвид забързаното ни ежедневие тя дава възможност за едно креативно бягство и стимулиране на вашето абстрактно мислене – моделно изследване на различни проблеми от обективната реалност, както и решаването на редица важни задачи от дигиталната реалност.

5. 5. Бихте ли споделили своето мнение за Библиотеката на Института по математика и информатика, какво е мястото ѝ във Вашето професионално израстване?

Библиотеката на ИМИ е едно специално място. Спомням си с голямо вълнение как още студент втора година (преди повече от 20 години), започнах да посещавам читалнята и да търся отговорите на много непознати за мен въпроси от дискретната математика, анализа и дескриптивната геометрия. Като аспирант, тя също ми е била доста полезна при намирането на литературни източници, описващи класически кинематични и динамични модели от механиката. Днес в епохата на интернет, тя запазва атмосферата на спокойствие и креативност, така необходими за създаването и развитието на научни навици за младите изследователи. Несравним е моментът да се докоснеш и почувстваш книгите, които са използвани преди теб от други големи учени, които ти позволяват да се потопиш в атмосферата на изследователското поприще по един уникален и силно мотивиращ начин.

Източници:

1. Експертът по киберсигурност доц. Златогор Минчев пред в. „Труд“: Никой не може да обясни нито Хигс-бозона, нито Ванга / Интервю на Емил Спахийски . – Труд. Интервюта. 10.12.2019, https://trud.bg/експертът-по-киберсигурност-доц-злат-2/

2. Доц. Златогор Минчев за киберзаплахите пред света / ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА – НОВИНИ НА 30 МИНУТИ. Обзори. 31.01.2020 https://www.tvevropa.com/2017/09/dots-zlatogor-minchev-za-kiberzaplahite-pred-sveta/?fbclid=IwAR0tQF06I2kstXxnHvTVMja_IXBNAlVjHC9wy7qSFKXmiEhYWporMrT0rto

3. Безопасен интернет и как да разпознаваме фалшивите новини в мрежата? Следобед с БСТВ, гост доц. Златогор Минчев // БСТВ https://www.youtube.com/watch?v=yBwZOuSYr3E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Kz329YI9rkydlH5NDtynFzL6E3cYyrrgqf7xfa95KAL2_qMe0EFh2xmk (16.03.2020)

 

Обратно