Програмиране в изкуствения интелект

Лектор: Иван Держански
Време: понеделник 9.00-11.00
Място: ХФ [зала 603]

Лекции (postscript)

 1. Увод
 2. Пространство от състояния и търсене
 3. Алгоритми за търсене в пространство от състояния
 4. Евристично търсене в пространство от състояния
 5. Игри и тяхното моделиране
 6. Съждително смятане и резолюция в него
 7. Предикатно смятане и резолюция в него
 8. Представяне на знание чрез правила
 9. Представяне на битово знание
 10. Обработка на естествен език
 11. Машинно самообучение
 12. Индуктивно логическо програмиране

Програми на Пролог

 1. Пространство от състояния и търсене
 2. Алгоритми за търсене в пространство от състояния
 3. Евристично търсене в пространство от състояния
 4. Моделиране на игри
 5. Логическо представяне на знания
 6. Моделиране на разсъждения -- дедуктивен извод
 7. Представяне на знания чрез правила
 8. Семантични мрежи и фрейми
 9. Обработка на естествен език
 10. Машинно самообучение
 11. Индуктивно логическо програмиране

 Литература

 1. I. Bratko. Prolog Programming for Artificial Intelligence, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1986.
 2. I. Bratko. Prolog Programming for Artificial Intelligence, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, second edition, 1990.
 3. Д. Дочев, Хр. Дичев, З. Марков, Г. Агре. Програмиране на Пролог: Основи и приложения, Наука и изкуство, София, 1989.
 4. И. Держански и И. Ненова. Пролог за лингвисти, Интела, София, 1997.
 5. E. Charniak and D. McDermott. Introduction to Artificial Intelligence, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1985. Български превод: Д. Дочев, Хр. Дичев, З. Марков, Л. Синапова, TEMPUS JEP 1497 & СОФТЕХ, София, 1997.
 6. P. H. Winston. Artificial Intelligence, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, third edition, 1992.
 7. E. Rich and K. Knight. Artificial Intelligence, McGraw-Hill, New York, second edition, 1991.
 8. G. F. Luger and W. A. Stubblefield. Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving, Benjamin/Cummings, Redwood City, California, second edition, 1993.
 9. S. Russell and P. Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1995.
 10. D. Poole, A. Mackworth and R. Goebel. Computational Intelligence: A Logical Approach, Oxford University Press, New York, 1998.
 11. З. Марков. Индуктивни методи за машинно самообучение, TEMPUS JEP 1497 & СОФТЕХ, София, 1996.

Оценки на контролните работи:

фак. № оценка #1 оценка #2 фак. № оценка #1 оценка #2
10539 3.00 10639 6.00 4.50
10571 3.75 10641 5.75 6.00
10576 3.50 10646 4.25
10602 4.50 3.00 10652 2.50
10610 3.50 10655 2.75
10619 3.75 10657 4.50 3.00
10629 3.75 10683 5.75 5.00