Изкуствен интелект Упражнение № 2

2003

Click here to start

Table of Contents

Изкуствен интелект Упражнение № 2

Задачи за търсене в пространството от състояния

Търсене на целево състояние (Търсене на път в граф)

Търсене на целево състояние (Търсене на път в граф)

Пример: Граф

Пример: Мрежа

Общ алгоритъм

Общ алгоритъм

Общ алгоритъм

PPT Slide

Основни алгоритми

Основни алгоритми

Търсене в дълбочина

Представяне на графа

Построяване на дървото

Търсене в дълбочина

Търсене в дълбочина (Depth-first)

Търсене в дълбочина (Depth-first)

Генериране на всички решения

Стандартни предикати

Стандартни предикати

Пример 1

Разширяване на фронта

Търсене в дълбочина (Depth-first)

Пример

Пример

Търсене в ширина

Търсене в ширина

Търсене в дълбочина (Depth-first)

Търсене в ширина (Breadth-first)

Търсене в ширина (Breadth-first)

Търсене в ширина (Breadth-first)

Търсене в ширина (Breadth-first)

Пример

Търсене в ограничена дълбочина

Търсене в ограничена дълбочина

Търсене в дълбочина (Depth-first)

Търсене в ограничена дълбочина (Depth-bound)

Търсене в ограничена дълбочина (Depth-bound)

Търсене в ограничена дълбочина (Depth-bound)

Търсене в ограничена дълбочина (Depth-bound)

Пример

Итеративно търсене по нива

Итеративно търсене по нива

Итеративно търсене по нива

Итеративно търсене по нива (Iterative deepening)

Итеративно търсене по нива (Iterative deepening)

Итеративно търсене по нива (Iterative deepening)

Пример

Author: Svetla Boytcheva