Изкуствен интелект Упражнение № 3

2003

Click here to start

Table of Contents

Изкуствен интелект Упражнение № 3

Задачи за търсене в пространството от състояния

Основни алгоритми

Общ алгоритъм

Основни алгоритми

PPT Slide

Метод на най-доброто спускане (Best-first search) 

Метод на най-доброто спускане (Best-first search) 

Метод на най-доброто спускане (Best-first search)

Метод на най-доброто спускане (Best-first search)

Метод на най-доброто спускане (Best-first search)

Пример

Пример

Търсене в лъч (Beam search) 

Търсене в лъч (Beam search)

Търсене в лъч (Beam search)

Търсене в лъч (Beam search)

Търсене в лъч (Beam search)

Метод на изкачването (Hill Climbing)

Метод на изкачването (Hill Climbing) - 1

Метод на изкачването (Hill Climbing) - 2

Метод на изкачването (Hill Climbing) - 2

Метод на изкачването (Hill Climbing) - 2

A*

PPT Slide

A*

A*

A*

A*

Author: Svetla Boytcheva