Изкуствен интелект Упражнение № 4

2003

Click here to start

Table of Contents

Изкуствен интелект Упражнение № 4

Задачи за търсене в пространството от състояния

Основни алгоритми

PPT Slide

Min-Max

Min-Max

Min-Max

Min-Max

Min-Max

Min-Max

Min-Max

Min-Max

PPT Slide

?-?

?-?

?-?

?-?

?-?

?-?

?-?

Author: Svetla Boytcheva