Изкуствен интелект Упражнение № 5

2003-11-13

Click here to start

Table of Contents

Изкуствен интелект Упражнение № 5

Представяне и използване на знания

Основни алгоритми

Оператори

Оператори

Правила

База от факти

Прав извод (forward chaining)

Прав извод (forward chaining)

Прав извод (forward chaining)

Прав извод (forward chaining)

Прав извод (forward chaining)

Прав извод

База от факти - черна дъска

Обратен извод (backward chaining)

Обратен извод (backward chaining)

Обратен извод (backward chaining)

Обратен извод (backward chaining)

Обратен извод (backward chaining)

Обратен извод (backward chaining)

Обратен извод (backward chaining)

Обратен извод (backward chaining)

Обратен извод (backward chaining)

Обратен извод (backward chaining)

Обратен извод (backward chaining)

Обратен извод (backward chaining)

Обратен извод (backward chaining)

Обратен извод (backward chaining)

Обратен извод (backward chaining)

Обратен извод (backward chaining)

Обратен извод (backward chaining)

Author: Svetla Boytcheva