Изкуствен интелект Упражнение № 7

2003-12-03

Click here to start

Table of Contents

Изкуствен интелект Упражнение № 7

Разсъждения при несигурни знания

Вероятности (основни формули)

Съвместно вероятностно разпределение

Вероятностни разсъждения

“Naive” Bayes

Пример

Пример

Представяне на данните

PPT Slide

PPT Slide

Генериране на всички решения

Предикатът setof/3 пропада, когато множеството, което се генерира е празно. Това негово свойство е съществено за неговото корекно поведение в сложни ситуации и е много полезно. Това означава че този предикат ще помогне да се решат едновременно и двата ни основни проблема

Пример

Пример 

PPT Slide

Бейсови мрежи

Бейсови мрежи

Типове връзки

Видове извод

Марковски вериги

Author: Svetla Boytcheva