Изкуствен интелект Упражнение № 1

2003

Click here to start

Table of Contents

Изкуствен интелект Упражнение № 1

Задачи за търсене в пространството от състояния

Удовлетворяване на ограничения

Пример: Разписание

Основни алгоритми

Пример: Разписание

Пример: Разписание

Основни задачи

Задача 1 (за 8-те царици)

Задача 1 (за 8-те царици)

Решение на задача 1

Вариант 1 (1)

Вариант 1 (2)

Вариант 1 (3)

Вариант 1 (4)

Вариант 1 (5)

Вариант 1 (6)

Вариант 1 (7)

Вариант 1 (7)

Вариант 1 (8)

Вариант 1 (9)

Вариант 1 (10)

Вариант 1 (11)

Вариант 1 (12)

Вариант 1 (13)

Вариант 1 (14)

Вариант 2 (1)

Вариант 2 (2)

Вариант 2 (3)

Вариант 2 (4)

Вариант 2 (5)

Вариант 2 (6)

Вариант 2 (6A)

Вариант 2 (6B)

Вариант 2 (6C)

Вариант 2 (7)

Вариант 2 (8)

Вариант 2 (8)

Вариант 3 (1)

Вариант 3 (2)

Вариант 3 (2)

Вариант 3 (3)

Вариант 3 (4)

Вариант 3 (5)

Вариант 3 

Вариант 4 (1)

Вариант 4 (2)

Вариант 4 

Задачи за упражнение - 1

Задача 2

PPT Slide

Задача 3 (Доминиране на фигури върху шахматна дъска)

Задачи за упражнение - 3

Задача 4 (Решаване на ребуси - криптограми)

Решение на задача 4

Решение на задача 4

Решение на задача 4

Решение на задача 4

Решение на задача 4

Решение на задача 4

Задача 5

Решение на задача 5

Author: Svetla Boytcheva