За нас
Структура
Дейности
За ученици
За студенти
БАН
СМБ
Издания на ИМИ
Библиотека на ИМИ
Анотирани ресурси
Анотирани връзки

 

доц., д-р Иван Держански

Иван Держански

ст.н.с.д-р Иван Держански

Научни изследвания и разработки:

Теоретична и съпоставителна лингвистика, типология, семантика, оценъчна морфология, аспектология, писмени системи, количествени методи в лингвистиката, компютърна морфология, компютърна лексикография, методика на лингвистиката


iad58g(at)gmail.com, 979-28-69, стая 363


   Публикации


Лична страница

Разграничение

Назад към списъка