За нас
Структура
Дейности
За ученици
За студенти
БАН
СМБ
Издания на ИМИ
Библиотека на ИМИ
Анотирани ресурси
Анотирани връзки
Секции
Служители

Софтуерни технологии 

Име Длъжност Служебен телефон Е-поща
Георги Тупаров доц. д-р (++359 2) 979 2879 georgett(at)avala.bg
Аврам Ескенази проф. д-р (++359 2) 979 2873 eskenazi(at)math.bas.bg
Нели Манева доц. д-р (++359 2) 979 2875 neman(at)gbg.bg
Румен Радев доц. д-р (++359 2) 979 2864 rradev(at)math.bas.bg
Юлиана Пенева доц. д-р (++359 2) 979 2879 july_peneva(at)abv.bg
Юлита Василева н.с. І ст., д-р (++359 2) 979 julitav(at)gmail.com
Мая Данева н.с., д-р (++359 2) 979 2829 m.daneva(at)ucsolutions.org
Бойко Банчев н.с. І ст. (++359 2) 979 2876 bantchev(at)math.bas.bg
Венцеслав Вълев проф. дмн (Асоцииран член) (++359 2) 979 2830 valev(at)math.bas.bg
Александър Геров доц. д-р (Асоцииран член) (++359 2) 979 2834 gerov(at)math.bas.bg

Назад към списъка