Дидактическо моделиране

Годишник

Електронно издание
на семинара "Дидактическо моделиране",
Институт по математика и информатика,
Българска академия на науките

ISSN 1314-1651

 

Начало
Том 5 (2014/2015)
Том 4 (2010/2011)
Том 3 (2009/2010)
Том 2 (2008/2009)
Том 1 (2007/2008)
За автори
Хроника на семинара
За контакт


Редколегия:

Главен редактор -
Борислав Лазаров

Албена Василева
Бойко Банчев
Деко Деков
Евгения Сендова
Йордан Табов
Милена Добрева

Следващата сбирка на семинара

 "Дидактическо моделиране"

ще се проведе на 12.06.2017 г. от 14:30 ч. в зала 278 на ИМИ. Публична академична встъпителна лекция на тема

За сократовия модел в математическото образование

ще изнесe проф. Борислав Лазаров.

 


[Начало] [Том 5 (2014/2015)] [Том 4 (2010/2011)] [Том 3 (2009/2010)] [Том 2 (2008/2009)] [Том 1 (2007/2008)] [За автори] [Хроника на семинара] [За контакт]

Изпращайте съобщения на albena@math.bas.bg с въпроси и коментари за тази страница.
Последна промяна: 07-06-2017

stats counter