Помощ

Ръководство за отваряне на примерите от раздел “Ресурси“

Примерите и задачите в раздел “Ресурси“ са направени с платформата за динамична математика GeoGebra.

За правилната им работа са необходими: Преди да започнете работа е необходимо да понижите нивото на сигурност на Java средата. Ако използвате Java Version 7 Update 45 и всички версии след 14.01.2014 г, тогава:

1. Избираме Start > Programs > Java > Configure java


2. В полето “Security” сваляме плъзгача “Security level” от ниво “-High” на ниво “-Medium”, след което натискаме бутона“ОК”


3. Зареждаме страница с примери и натискаме бутона “Стартиране този път”


4. Избираме “I accept the risk and want to run this app” и натискаме бутона “Run”Ако използвате Java преди 14.01.2014 г действията са както в точки 2, 3 и 4. Разликата е единствено, че иконата за управление на Java се намира в “Контролния панел”.