ЛИЦЕ НА ПРАВОЪГЪЛНИК

4 клас

TCH

 

Ще стигнат ли 1000 квадратни плочки със страна 1 дм 

за покриване на под с форма на правоъгълник с размери 5 м и 4 м?

 

Лицето на фигура е равно на броя на единичните квадратчета, които го запълват.

Означава се с S.

 

 Задача 1.  Като използваш модела долу, намери лицето на пет правоъгълника.

               Използвай плъзгачите за получаване на следващ правоъгълник.

 

               Опитай се за запишеш на колко е равно лицето на правоъгълник с измерения a и b.

 

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 

 Задача 2.  Като използваш модела долу, намери лицето на правоъгълник с измерения:

               а)  4 см и 5 см     б)  3 см и 8 см    в) 2 см и 6 см     г) 5 см и 3 см.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 

 Задача 3.  Намери лицето на правоъгълника, ако страната на единичното квадратче е с дължина 1 см.

               Потренирай, като променяш измеренията с плъзгача.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 

 Задача 4.  

        Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)     

  

 

 Задача 5.  Намери лицето на квадрат с дължина на страната а) 2 см   б) 3 см   в) 5 ед  г)  10 см.

                   Запиши формула за намиране на лице на квадрат.

 

 Задача 6.  Сравни лицата на правоъгълниците с измерения:

                а) 2 см  и 3 см     и    3 см и 2 см                        

                б) 7 см  и 4 см     и    4 см и 7 см                         

                в) 9 см  и 2 см     и    2 см и 9 см 

                г)  5 см  и 4 см     и    4 см и 5 см 

Формулирай хипотеза. Опитай се да я обосновеш.

 

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now) Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 7.  Построй различните правоъгълници с лице 12 кв. см.

 

 

 Задача 8.  Правоъгълник има лице  36 см.

               Ако дължината на едната му страна е 4 см, намери дължината на другата му страна.

 

За да решиш задачата за броя на плочките, с които трябва да се покрие пода, трябва да използваш едни и същи мерни единици.