по следите на логаритмичната функция

TCH

 

 

 Задача 1.  Постройте графиката на функцията y = ln x .

                                                               

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Решение.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 2.  Постройте графиката на функцията: а) y = log 3 x      б) y = log 6 x     в) y = log 0,8 x  .

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 

 Задача 3.  Сравнете графиките на функциите  y = log a x   и  y = log 1/a x .  

        

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 

 Задача 4.  Изследвайте за различни стойности на к  y = log a k.x   и  y = log a (x+k) .

 

:Можете да използвате отговора на задача 1, да движите графиката и наблюдавате уравнението й.

 

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)