Фигурни числа

4 клас

TCH

 

В древността изучавали числа с интересни закономерности, които изобразявали с фигури и назовавали с имена.

 

 Задача 1.  Използвайте фигурата и запишете първите 15 триъгълни числа.

              

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Изобразете ги последователно и в тетрадката си. Открийте закономерност за получаването им.

Използвайте закономерността на получаване и запишете 20-тото и 100 -то триъгълно число.

Не забравяйте идеята на Гаус за рационално събиране в случаи като тези.

 

 Задача 2.  Използвайте фигурата и запишете първите 15 шестоъгълни числа.

   

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Открийте закономерност за получаването им.   Има ли шестоъгълни числа, които са и триъгълни числа?

 

 

 Задача 3.  Разгледайте и други фигурни числа. Търсете закономерности.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)