Фигурни числа

7. клас

TCH

 

 Задача 1.  Запишете с израз n -то триъгълно число.

                  

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 2.  Като използвате изобразяването на  двете квадратни числа долу,

               открийте връзка между квадратно и две триъгълни числа.

 

                                

 

 

 

 

 

 Задача 3.   Древногръцкият учен Диофант намерил проста връзка между триъгълните  числа Т и квадратните К:

8Т+1=К.

 Ето едно нагледно представяне с фигура на тази връзка.
 

 

Направете онагледяване на тази връзка за квадратните числа: 25; 49; 100; 121.

 

 

 

 

 Задача 4.  Запишете с израз n -то шестоъгълно число.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 5.  Може да се запише с израз n - тото k - ъгълно число.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 

към задача 2. От фигурите може да запишем  6 + 10 = 16 и 10 + 15 = 25

Докажете, че сумата на две последователни триъгълни числа е квадратно число.