Дроби. Събиране на дроби.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

А. Местете плъзгачите, за да получите нови дроби.

Б. Полетата за отметка с номера съответно показват или скриват:

- 1 - графично представяне на първата дроб

- 2 - графично представяте на втората дроб

- 3 - графично представяне на резултата

- 4 - задачата

- 5 - разширените дроби

- 6 - резултат

- 7 - след съкращаване

- 8 - превръщане в смесено число

Петкана Александрова, Created with GeoGebra