дължина НА ОКРЪЖНОСТ

TCH

С линийка не можем за измерим дължината на окръжност.

В древността са намерили разнообразни начини за намирането й.

Някои можеш да пробваш тук.

 

 изследване  

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

Частното на дължината на окръжност и нейния диаметър е едно и също число за всички окръжности.

Означава се с гръцката буква π (пи) и е безкрайна десетична дроб. Ето π до 100-я знак:

π 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679

Обикновено се използват приближенията:

π 3,14  или   π 22/7

 

Формулата за дължина на окръжност е:

 

C = 2πr

 

 

 Задача 1.  Намерете дължината на окръжност с радиус: а) 3 см; б) 2,5 дм; в) 14 см.

 

 Задача 2.  Намерете дължината на окръжност с диаметър: а) 10 см; б) 49 м; в) 0,07 дм.

 

 Задача 3.  

 

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 4.  Колко метра изминава обръч с радиус 50 см при едно пълно завъртане?

 

 Задача 5.  Колко метра изминава колело с радиус 25 см за 10 обиколки?

 

 Задача 6.  Намерете дължината на линията.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

За проверка на отговора: след двойно кликване върху чертожното поле сте в режим, в който можете да проверите дължините на отделните

части на линиите (използвайте покажи име на обекта).

 

 Задача 7.  Намерете радиуса на окръжност с дължина: а) 6,28 см; б) 22 дм.

 

 Задача 8.  Радиусът на земния екватор с точност до км е 6378 км. Намерете дължината на земния екватор.

Може ли мишка да мине под въже, равномерно отдалечено около екватора и с дължина, с 1 м по-голяма от дължината на екватора?

 

 Задача 9.  Намерете разликата на дължините на окръжности с радиуси:

               а) 3 ед. и 2 ед.; б) 4 ед. и 3 ед.; в) 5 ед. и 4 ед.; г) 6 ед. и 5 ед.; д) 7 ед. и 6 ед.; е) а ед. и а-1 ед.

         

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

Направете прогноза за разликата на дължините на окръжности, ако разликата на радиусите им е k. Обосновете верността на прогнозата.

 

 Задача 10.  Какво е отношението на дължините на две окръжности, ако отношението на радиусите им е k?

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 

Ето идеята на Архимед за намиране на дължина на окръжност.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

версия 3.01.2011

използвани са материали от

Bianco, T. & Ulm, V. (2010) (Eds.). Mathematics Education with Technology. Experiences in Europe. Augsburg: University of Augsburg.

ISBN 9783000326288