С ЕДИН ЗАМАХ

TCH

 

Жителите на Кьонигсберг, по време на разходките си, се опитвали да преминат, и то само по веднъж, по всичките седем моста.

Многобройни били опитите им да се справят със задачата, докато Ойлер не намерил начин да разрешава бързо такива проблеми. Опитай да откриеш и ти разкритото от Ойлер.

 

 Задача 1.  Начертай фигурите "с един замах", т.е. без да вдигаш молива и без да повтаряш линия.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 2.  Начертай фигурата "с един замах". Посочи точките, от които можеш да тръгнеш.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 3.  Ако изчертаването "с един замах" на фигурата започва от червената точка, в коя точка ще завърши?

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 4.  Може ли фигурата да се начертае "с един замах"?

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 5.  Свържи две от точките с отсечка така, че получената фигура да може да се начертае "с един замах".

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 6.  Изтрий една от отсечките така, че получената фигура да може да се начертае "с един замах".

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 7.  Изтрий една от точките така, че получената фигура да може да се начертае "с един замах".

(при изтриване на точка се изтриват и отсечките с край в тази точка)

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 8.  Експериментирай с преместване на жълтата точка.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 9.  Начертай фигура, които:

а) може да се начертае "с един замах";  б) не може да се начертае "с един замах"

 

 Задача 10.   Вярно ли е, че:

а) ако има точно 2 точки, от които излизат по 3 отсечки, фигурата  може да се начертае "с един замах";

б) ако има точно 2 точки, от които излизат нечетен брой отсечки, фигурата може да се начертае "с един замах";

в) ако има повече от 2 точки, от които излизат нечетен брой отсечки, фигурата не може да се начертае "с един замах";

г) ако от всички точки излизат четен брой отсечки, фигурата може да се начертае "с един замах"?

 

Да се върнем към задачата на Ойлер. Ето как можем да изобразим Кьонигбергските мостове.

Вече лесно може да се прецени възможно ли е или не да се премине през всички мостове, без повторение.

 

 

Предизвикателството на Жени

Нарисувай картина "с един замах" в стил Пикасо.