ъгли и часовници

4. клас

TCH

При необходимост прецени кой от моделите на часовник може да ти помогне .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 

 

1. На колко градуса ще се завърти минутната стрелка за:

а) 15 минути     б) 30 минути        в) 5 минути        г) 20 минути?

2. На колко градуса ще се завърти часовата стрелка за:

а) 3 чса           б) 1 час                 в) 5 чса              г) 30 мин?

3. За колко минути минутната стрелка се завърта на:

а) 60               б) 150                   в) 90                  г) 6?

4. За колко часа часовата стрелка ще се завърти на:

а) 30               б) 120                   в) 180                 г) 15?

5. Минутната стрелка за 17 мин се завърта на ъгъл, който е:

А) прав                                Б) остър                            В) тъп

6. Минутната стрелка за 14 мин се завърта на ъгъл, който е:

А) прав                               Б) остър                             В) тъп

7. Минутната стрелка за 15 мин се завърта на ъгъл, който е:

А) прав                               Б) остър                             В) тъп

8. Часовата стрелка за 4 часа се завърта на ъгъл, който е:

А) прав                               Б) остър                             В) тъп

9. Часовата стрелка за 3 часа се завърта на ъгъл, който е:

А) прав                               Б) остър                             В) тъп

10. Ъгълът между минутната и часовата стрелка в 2 ч 15 мин е:

А) прав                               Б) остър                             В) тъп

11. Ъгълът между минутната и часовата стрелка в 9 ч 40 мин е:

А) прав                               Б) остър                             В) тъп

12. Ъгълът между минутната и часовата стрелка в 15 ч е:

А) прав                               Б) остър                             В) тъп