ВИДОВЕ ТРИЪГЪЛНИЦИ

преговор, 5. клас

TCH

 

 

 Задача 1.  Какъв е видът на триъгълника според страните и според ъглите?

               Използвай плъзгачите за получаване на следващ триъгълник.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

      

 Задача 2.   Премести червения връх на триъгълника така, че да стане равнобедрен правоъгълен.   

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com