екстремални задачи с лице и обиколка на правоъгълник

5. клас

 

 

... Царят казал на един селянин да си огради правоъгълна нива с обиколка 200 м за награда.

Помогни му да огради най-голяма площ.

 

 

 Задача 1.   Построй правоъгълниците с лице 24 кв. ед. с целочислени дължини на страните.

                 Кой от тях има най-малка обиколка?

 

Помощ

 

Построй правоъгълниците.

Използвай бутона за дължина на отсечка и за лице на фигура.  Подреди правоъгълниците според обиколката им.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

Подреди правоъгълниците според обиколката им.

 

 

решение

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 

 Задача 2. 

Кой от правоъгълниците с лице 36 кв. ед.  и целочислени дължини на страните има най-малка обиколка?

Кой от правоъгълниците с лице 100 кв. ед.  и целочислени дължини на страните има най-малка обиколка?

Направи предположение кой от правоъгълниците с лице 4900 кв. ед.  и целочислени дължини на страните има най-малка обиколка?

 

решение

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 

 

 Задача 3.   Построй правоъгълниците с обиколка 20 ед. и целочислени дължини на страните.

                Кой от тях има най-голямо  лице?

 

Помощ.

Построй правоъгълниците.

Използвай бутона за дължина на отсечка и за лице на фигура.  Подреди правоъгълниците според лицето им.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com
 

Подреди правоъгълниците според лицето им.

 

решение

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 

 

 

 

 

 Задача 4.

Кой от правоъгълниците с обиколка 28 ед.  и целочислени дължини на страните има най-голямо лице?

Кой от правоъгълниците с обиколка 40 ед.  и целочислени дължини на страните има най-голямо лице?

Направи предположение кой от правоъгълниците с обиколка 6400 ед.  и целочислени дължини на страните има най-голямо лице?

 

решение

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 

 

 

Провери кой от правоъгълниците с полуобиколка - стойността на p има най-голямо лице.

За целта движи червената точка.

Провери и за други стойности на p, като използваш плъзгача.

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 

Провери кой от правоъгълниците с лице - стойността на S има най-малка обиколка.

За целта движи червената точка.

Провери и за други стойности на S, като използваш плъзгача.

 

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 

 

Вече е ясно как селянинът трябва да огради най-изгодно подарената му земя.

 

От всички правоъгълници с равни обиколки квадратът има най-голямо лице.

От всички правоъгълници с равни лица квадратът има най-малка обиколка.

 

Забележи, че правоъгълниците с равни измерения са еднакви. Те имат и равни лица. Така, ако в задачите горе си разгледал правоъгълник  3х5, не е необходимо да изследваш и правоъгълник 5x3.

Припомни си и това, че е изпълнено разместително свойство за действията събиране и умножение на естествени числа, т.е.

3.5=5.3  и  3+5=5+3.