УСПОРЕДНИК

5. клас

TCH

 

 Задача 1.  При пресичането на две двойки успоредни прави се получава успоредник.

                Движи някоя от сините точки и наблюдавай!

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

Сравни дължините на страните на успоредника.

Вярно ли е, че правоъгълникът е успоредник?

Преобразувай с преместване на върховете успоредника до ромб.

Вярно ли е, че ромбът е успоредник? Вярно ли е, че правоъгълникът е ромб? Вярно ли е, че квадратът е ромб?

Обоснови. Покажи.

 

 Задача 2.  Намери обиколката на успоредника. Запиши формула за обиколка на успоредник.               

Построй пет успоредника с обиколка 16 см.

 

 Задача 3.  Премести върхове на червения четириъгълник, за да се получи успоредник.

Премести върхове на синия успоредник, за да се получи: правоъгълник; ромб; квадрат; правоъгълник, който не е квадрат; ромб, който не е квадрат.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 Задача 4.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

Използвай плъзгача за следващ пример.