трапец

5. клас

TCH

 

 Задача 1.  Сините прави са успоредни, а червените  - не.

                Движи сините точки и наблюдавай получения трапец!

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

Възможно ли е основите на трапеца да са равни? Възможно ли е бедрата на трапеца да са равни?

Преобразувай с преместване на върховете трапеца до:

 

 Задача 2.  Намери обиколката на трапеца горе.

 

 Задача 3.  Премести върхове трапеца, за да се получи: а) равнобедрен трапец; б) правоъгълен трапец.

               Намери обиколката на трапеца. Можеш да използваш квадратната мрежа и бутона за дължина на отсечка.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

Влез в режим на движение с бутона за преместване.

 

 Задача 4.  Трапец ли е построеният четириъгълник?

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

Построй трапеци, на които основите не са върху линии от квадратната мрежа.