ВИДОВЕ ЧЕТИРИЪГЪЛНИЦИ

5 КЛАС

TCH

Постави имената в множествата.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 

 

 Задача 1.

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 

 

 Задача 2.

 

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 

 Задача 3.   Кои от квадратите долу са динамични, т.е. остават квадрати при преместване на кой да е от подвижните върхове.

Какви динамични видове четириъгълници са останалите?

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 

 

 Задача 4.   С четирите триъгълника образувай: а) успоредник; б) трапец; в) триъгълник;  г) ромб.

 

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

С червената точка въртиш, а със синята преместваш триъгълник.

 

 

 Задача 5.  Колко единични триъгълничета най-малко трябва да добавиш към синята фигура, за да получиш:

               а) успоредник;       б)  трапец;         в) триъгълник?

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 

 

 Задача 6.  Премести само една кибритена клечка, за да получиш квадрат.

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

Колко решения намери?

 

 

 Задача 7.  Математически етюди

 

а) Направи математическа пантомима - за всеки от изучените видове четириъгълници.

б) Използвай уреди, за да изобразиш изучените четириъгълници.

в) С твои приятели заедно представете някои от изучените фигури - свободен жанр.