лице на триъгълник

5 клас

TCH

 Задача 1.  Като използваш конструкцията, открий формула за лице на триъгълник.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 

 Задача 2.   Дължината на страната на единичното квадратче е 1 см.

                Намери лицето на триъгълника.

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

  Построй триъгълник с лице: 14 кв. см, 8 кв. см, 7 кв. см, 5 кв. см, 10,5 кв. см, 3,5 кв. см.

  Построй шест различни триъгълника с основа 5 см и лице 10 кв. см.

 

 

 

 Задача 3.  Попълни таблиците и формулирай хипотези.   

               

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

                                                                                  Триъгълник

а

7

7

7

7

7

hа

1

2

4

8

16

S

 

 

 

 

 

 

а

1

2

4

8

16

hа

6

6

6

6

6

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Използвай конструкцията по различни начини.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com