Равнолицеви триъгълниЦИ

5. клас

TCH

 Задача 1.  Премести точките C, D, E, F, J, I, така, че  лицето на всеки от триъгълниците с връх една от тези точки и страна AB да е равно на 6.

               Как са разположени точките C, D, E, F, J, I? Направи хипотеза. А ако лицето на всеки от триъгълниците трябваше да е равно на 8?

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 

 Задача 2.  Наблюдавай лицето на триъгълника при движение на връх върху права, успоредна на страна.

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 

 Задача 3.  Къде можеш да построиш точка D така, че лицата на триъгълниците ABC и ABD да са равни?

               Премести някои от точките А, В или C за следващ пример.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 

 

 Задача 4.  Защо са равни лицата на построените триъгълници?

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com