ЛИЦЕ НА УСПОРЕДНИК

5 клас

TCH

 

 

 

 Задача 1.  Използвай конструкциите и открий формула за лице на успоредник.

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 Задача 2.   Дължината на единичното квадратче е 1 см.

                а) намери лицето на успоредника;                

                б) построй успоредник с лице 12 кв. см, 16 кв. см, 4 кв. см, 6 кв. см;

                в) построй пет успоредника с лице 8 кв. см.

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com