УСПОРЕДНИци

5. клас

TCH

 

 

 

 Задача 1.  Наблюдавай лицата на червените успоредници, които се получават при движение на D върху черната права.

               Тя е успоредна на AB. Направи предположение. Кой от тези успоредници има най-малка обиколка?

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 

 Задача 2.   Кой от успоредниците с измерения a и b има най-голямо лице?

                Направи предположение и провери опитно, като местиш точката C.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 

 Задача 3.   Кой от успоредниците с диагонали a и b има най-голямо лице?

                     Направи предположение и провери опитно.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 

 

 Задача 4.   Точката E е вътрешна за успоредник ABCD.

                Сравни сбора на лицата на червените триъгълници и на сините триъгълници. Направи хипотеза.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com