Лице на трапец

5 клас

 

 

 

 Задача 1.  Открий формула за лице на трапец.

               Използвай трите идеи за преобразуване на трапец във фигура, на която можеш да намираш лицето.

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 

 Задача 2.  Намери лицето на трапеца, ако дължината на страната на единичното квадратче е 1 см.

 

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

   

 

 Задача 3.  Попълни таблицата и формулирай хипотеза.   

 

Трапец               

 

а

7

7

7

7

7

b

3

3

3

3

3

h

1

2

4

8

16

S

 

 

 

 

 

         

  Задача 4.   Построй шест равнолицеви трапеца с равни основи.

                  Направи хипотеза, кой от трапeците с равни основи и лица има най-малка обиколка?

 

 

 

 Задача 5.   Точка O е пресечната точка на диагоналите AC и BD на трапец с основи AB и CD.

                 Сравни лицата на триъгълниците AOD и BOC. Направи хипотеза. Обоснови.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com