Лице на делтоид

5 клас

 

 

 

 Задача 1.  Използвай конструкцията, за да откриеш формула за лице на делтоид.

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 

 Задача 2.  Намери лицето на делтоида, ако дължината на страната на единичното квадратче е 1 см.

   

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 

 Задача 3.   Построй няколко различни делтоида с равни диагонали.