лице на ЧЕТИРИъгълник

5. клас

TCH

 

 Задача 1.  Намери лицето на четириъгълника.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

За следващ пример използвай плъзгача.