Равнолицеви многоъгълници

5. клас

TCH

 

 Задача 1.  С преместване на единично триъгълниче преобразувай:

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 Задача 2.  Построй триъгълник, равнолицев на четириъгълника.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

Един начин можеш да видиш с навигационната лента за стъпките.

 

 Задача 3.  Построй триъгълник, равнолицев на петоъгълника.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

Един начин можеш да видиш с навигационната лента за стъпките.