танграм

5. клас

 

Танграм е китайска игра, която се състои от седем части, наречени танове.

С тях могат да се образуват много фигури.

Провери въображението си с танграм!

 

 Задача 1.  

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 Състави свои фигури с тановете.