ФОРМУЛата на пик за лице

5. клас

 

 

През 1899 г. австрийският математик  Пик намира

формула за лицето на многоъгълник с върхове във възлите на квадратна мрежа.

Опитай се да преоткриеш тази формула.

 

Обръщаме внимание, че единичното квадратче е със страна 1.

 

 

 Задача 1.  Има връзка между броя на възлите k по контура, броя на възлите v вътре в многоъгълника  и лицето му S.

                Като използваш квадратната мрежа долу, попълни таблицата.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

Наблюдавай данните от таблицата и направи хипотеза

 

Формулата позволява да се намери лицето S на многоъгълник с върхове във възлите на квадратна мрежа, където  v е броят на възлите във вътрешността на многоъгълника, а k е броят на възлите по неговия контур, включително и върховете на многоъгълника.

 

 

 Задача 2.  Намери лицето на фигурата.

                      

 

Потренирай.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 Задача 4.  В квадратната мрежа дължината на страната на единичното квадратче е 1 см.

                а)  Построй триъгълници с лице 0,5 кв. см.

                    б) Дадени са два върха на триъгълник с лице 0,5 кв. см. Построй третия връх. Опиши всички възможности.

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com